A mund ti njohim kërpudhat ?

Posted by: | Posted on: December 6, 2021

A mund ti njohim kërpudhat ?

Në ditët sotme shumë pak njerëz i njohin kërpurdhat që rriten në natyrë. Shpesh herë kur shikojmë në pyjet tona kërpurdha ndjehemi të pa sigurtë nëse ato konsumohen apo jo. Në disa raste pyesim më të vjetërit ose ndonjë specialist që janë të paktë që i njohin nëse janë helmuese apo jo. Kërpurdhat në këto kohë prodhohen me shumicë në plantacionet e sipërmarësve që mbushin tregun por që nuk janë ato që kanë shijen si ato në natyrë. Kërpurdhat shtohen sidomos në dy stinët e vitit; në pranverë dhe në vjeshtë kryesisht pas shiut kur edhe moti është me temperature jo shumë të ulëta. Kërkpurdhat janë të ndara në saprofite dhe parasite dhe shtohen me spore, hife dhe në mënyrë vegjetative, ato preferojnë toka të pasura me homus dhe ne pyjet e dushkut dhe të ahut, por që lloje të ndryshme gjenden kudo, në cdo kohë dhe në cdo vend ku ka edhe lagështi.

Disa nga llojet e kërpurdhash nuk mund të konsumohen për shkak se janë helmuese dhe sjellin komplikacionet në organizmin e njeriut, ndërsa tek disa kafshë janë të preferuara psh. Nga derri i egër.Kërpurdhat që njihen në komunitet për konsum janë psh. dervishja,barkkuqja,djegësja etj.

Gjithësesi mendojmë që duhet të ketë një informacion më të hollësieshëm edhe edukues per nxënësit e shkollave dhe komunitetin për njohjen dhe përdorimin e kërpuradheve. Kërpurdhat janë një ushqim i preferuar dhe përdoren gjerësisht nga konsumatorët, por që kërourdhat natyrale duhet kujdes në përdorim e tyre.

Comments are Closed

Share
Translate »
error: KUJDES! Kopjimi eshte i ndaluar!