Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: September 17, 2021

Ekipi CEPF zbarkon në Shebenik

Në parkun Kombëtar Shebenik  u realizua një vizitë  nga Z.Oliver Lamgrand, drejtor ekzekutiv  i organizatës Critical Ecosystem Partnership Found (CEPF) bashkë me stafin e tij, me qëllim kryesor monitorimin e aktiviteteve të projektit “Mbrojtja e biodiversitetit në Kullotat e Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllanicë”, projekt i cili po zbatohet nga Shoqata AlbNatyra.

CEFP është një organizatë ndërkombëtare e cila punon për mbrojtjen e natyrës, kryesisht për mbrojtjen e specieve të rrezikuara dhe të habitateve të ndryshme në të gjithë botën.

Shoqata AlbNatyra është përzgjedhur si një nga organizatat më të suksesshme në zbatimin e aktiviteteve të projektit në rajon.

Projekti që po zbatohet në Shebenik ka si objektiv të përgjithshëm mbrojtjen e biodiversitetit të bimëve në kullotat alpine duke ndërhyrë me disa aktivitete që mund të përmirësojnë situatën.

Problemi i identifikuar është prishja e rendit dhe  ekujlibrave midis bimëve barishtore, ku graminaceat po rrezikojnë seriozisht ato legumonoisae.

Kjo situatë ka ndodhur për shkak të rënies së intensitetit të kullotave. Rënia e numrit të bagëtive në kullota ka ndodhur për shumë arsye. Së pari nga mungesa e kushteve, mungesa e mbështetjes dhe mungesa e angazhimit të të rinjve. Nga kjo arsye graminacet duke mos u kullotur kanë tendencën e ekspansionit ndaj legumozeve. Gjithashtu ndërmjet tyre janë disa bimë të rrezikuara (red list) të cilat gjithashtu janë tepër të rrezikuara dhe në këtë situatë ndodhen edhe bimët endemike apo subendemike të zonës së parkut Kombëtar Shebenik.

Aktivtetet kryesore të këtij projekti janë përcaktuar dhe po zbatohen kryesisht në mbështetjen e barinjve në përmirësimin e kushteve higjeno sanitare dhe instalimin e lidhjen me sinjal interneti për të lehtësuar komunikimin e tyre, si dhe për nxitjen e të rinjve që të përfshihen në këtë aktivitet.

Z.Lamgrand vizitoi kortitën e ujit të ndërtuar në fushën e Letmit e cila është ndërtuar nga shoqata AlbNatyra në kuadër të këtij projekti dhe mban një kapacitetet mbi 300 kokë të imta.Gjithashtu ai vizitoi edhe stanet në malin e Letmit dhe disa nga stanet në Kusar.

E gjithë vizita e tij u shoqërua dhe nga specialistët e AdZM Elbasan të cilët informuan rreth parkut Kombëtar dhe sfidat që ka ky park për mbrojtjen dhe menaxhimin e tij. Sipas koordinatorit për Shqipërinë për CEPF z. Mirjan Topi vizita ishte tepër e suksesshme dhe që objektivat janë pothuasje të përmbushura gjë që inkurajon stafin e AlbNatyra për të vazhduar më tej me ide dhe projekte të reja.

Në fund të ditës grupi CEPF vizituan edhe Malin e Kusarit i cili ka një pamje fantastike dhe është shumë magjepës në të gjitha stinët.

Për shoqatën AlbNatyra, vizita i një përfaqësuesi të lartë për të parë nga afër aktivitet e projektit është një nxitje dhe një motivim i madh, gjithashtu një vlerësim i pa krahasueshëm.

AlbNatyra ashtu sikurse po realizon me përpikmëri të gjitha këto aktivitete të këtij projekti do të vazhdojë të kontribojë pa u ndalur në mbrotjen e natyrës, të biodiversitetit, të habitateteve, të specieve të rrezikuara etj,

Posted by: | Posted on: September 7, 2021

Monitorimi i qeverisjes së burimeve natyrore në Bashkinë Elbasan

Në kuadër të projektit WeBER 2.0, Shoqata AlbNatyra filloi prezantimin e miniprojektit me titull “Monitorimi i zbatimit të ligjit për menaxhimin e resurseve natyrore” në takim me përfaqësuesit dhe drejtuesit e Bashkisë Elbasan. Ky miniprojekt mbështetet nga IDM Albania nëpërmjet financimit të Bashkimit Europian.

Qëllimi i projektit është Monitorimi i zbatimit të ligjit nga Bashkia Elbasan në lidhje me menaxhimin e burimeve natyrore nëpërmjet transparencës dhe përfshirjen e shoqërisë civile në vendimmarrje.

Në takimin e realizuar në bashkinë Elbasan mori pjesë edhe kryetari i Bashkisë Elbasan z.Gledian Latja, i cili në fjalën e tij theksoi se është i gatshëm të bashkëpunojë me shoqërinë civile për projekte që ndikojnë në mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit sidomos në krijimin e hapësirave të gjelbërta dhe mbrojtjen e pyjeve nga prerjet e paligjshme.

Ndërsa eksperti i mjedisit z. Ahmet Mehmeti mbështeti idetë inovative për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve natyrore lokale dhe se aktualisht është e nevojshme që në çdo kohë të kryhet monitorimi i aspekteve mjedisore, jo vetëm i pyjeve dhe ujërave por edhe i cilësisë së ajrit për banorët e qytetit të Elbasanit.

Shoqata AlbNatyra nëpërmjet ekspertëve dhe specialistëve të saj në zbatim të projektit do të vazhdojë me aktivitetet monitoruese dhe hulumtuese për komunitetin dhe grupet e tjera të interesit në lidhje me zbatimin e ligjit si dhe të përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i projektit është edhe monitorimi i shpërndarjes së informacionit nga Bashkia Elbasan, sidomos në media dhe në faqen zyrtare në internet.

Ato vendime që merren për përdorimin,shfrytëzimin dhe investimet në fushën e burimeve natyrore të jenë të publikuara edhe për komunitetin dhe grupet e tjera të interesit.

#WeBER2.0

#IDMAlbania

#EuropeanUnion

#BashkiaElbasan

Posted by: | Posted on: August 5, 2021

Sigurohet ujë i pijshëm për bagëtitë në kullotat e parkut kombëtar Shebenik-Jabllanicë

Rreth 400 kokë dele sot në këto temperatura të larta, kanë mjaftueshëm ujë të pijshëm, ku AlbNatyra ka ndërtuar dhe rehabilituar 2 korita uji të cilat kanë përmasa: 20 metra të gjata dhe 40×40 cm.

Mungesa e ujit të pijshëm për bagëtitë ka sjellë një përkeqësim të kushteve për mbarështimin e tyre. Numri i tyre vitet e fundit po reduktohet dukshëm, kjo për pasojë edhe e mungesës së mbështetjes së barinjve me kushtet bazë të nevojshme.
Shoqata AlbNatyra pas përfundimit të Koritave do të përmirësojë kushtet e higjienës sidomos të banjove të cilat sot janë mjaft të vështira. Së pari do të realizohet ndërtimi i gropave septike të cilat mungojnë.

Pas kësaj faze do të përmirësohet furnizimi dhe përdorimi i ujit në banjo me disa punime hidraulike. Gjithashtu do të sigurohen dushe me dru zjarri për të përmirësuar kushtet për barinjtë të cilët sot lahen në kushte jo normale.
Të gjitha këto po realizohen në kuadër të projektit “Mbrojtja e biodiversitetit në Kullotat e Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllanicë” Minigrant i fituar dhe i mbështetur nga CEFP (Critical Ecosystem Partnership Found) nëpërmjet BirdLife International.
Mbështetja dhe bashkëpunimi me AdZM Elbasan ka qenë mjaft produktive dhe shpresojmë që në të ardhmen të realizojmë projekte të tjera më të rëndësishme.

Posted by: | Posted on: July 26, 2021

Sigurohet internet për barinjtë në Shebenik

Në kuadër të projektit “Mbrojtja e biodiversitetit në kullotat e Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllanicë” shoqata AlbNatyra mundësoi ndërtimin e një antene interneti e cila ju vjen në ndihmë blektorëve për përmirësimin e kushteve të komunikimit në stanet e tyre.

Kushtet e vështira në stane, që gjenden në zonat malore ka ndikuar në uljen e interesit për të mbajtur dhe shtuar numrin e bagëtive në kullotat alpine.

Për këto arsye me mbështetjen e BirdLIFE dhe nëpërmjet CEPF shoqata AlbNatyra nëpërmjet kompanisë “Interfiber” po bën të mundur furnizimin me sinjal interneti të disa staneve që gjenden në kullotat alpine.

Ky objektiv u arrit me sukses me kërkesë dhe me mbështetjen e AdZMElbasan si edhe me qëllimin kryesor mbrojtjen e biodiversitetit në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë.

Pas kësaj faze AlbNatyra do të mbështesë barinjtë edhe me panele fotovoltaike për ndricim si edhe për përmirësimin e kushteve higjeno-sanitare kryesisht të mirëfunksionimit të banjove (gropa septike,paisje hidraulike dhe dushe).

Me përmirësimin e kushteve synojmë që të rinjtë ta shohin si një mundësi e mirë punësimi duke patur parasysh edhe përmirësimin e kushteve në stanet e Shebenikut.

Gjithsesi ky do të jetë një model që duhet zbatuar edhe në stanet e tjera që ushtrojnë aktivitetin e kullotave në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë.#CEPF #BirdLife #AdZMElbasan#Albanianature#Interfiber

Posted by: | Posted on: July 23, 2021

Inventarizimi i bimëve të kullotave në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë

AlbNatyra është duke mbështetur blektorët për sigurimin e ujit të pijshëm për bagëtitë në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë.

Ky aktivitet po zbatohet në kuadër të projektit “Mbrojtja e bimëve të rrezikuara në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë” i cili financohet nga Critical Ecosystem Partnership Found #CEPF, nëpërmjet BirdLife International.

Rindërtimi dhe rehabilitimi i dy koritave për sigurimin e ujit të pijshëm për bagëtitë do të përmirësojë ndjeshëm kushtet për kullotat, të cilat ndikojnë direkt në mbrojtjen e kullotave nga ekspansioni i bimëve të tjera mbi kullota.

Shumë bimë të tjera si dëllinja, fieri, ahu dhe shkurre të tjera po pushtojnë kullotat për shkak të rënies së numrit të bagëtive në kullota, ku për pasojë kemi prishje të ekuilibrave floristike dhe kërcënim serioz të bimëve të rrezikuara.

Për këto arsye lind nevoja që të mbështetën blektorët me disa kushte që ata të mos vazhdojnë të abondonojnë këtë aktivitet mjaft të rëndësishëm.

AlbNatyra do të mbështesë disa nga stanet me internet dhe përmirësimin e kushteve higjeno-sanitare.

Projekti por realizohet në bashkëpunim me AdZM Elbasan nëpërmjet stafit të parkut si dhe me përfshirjen e aktorëve të tjerë lokal.

#CEPF #BirdLife_International #AdZMElbasan #Albanianature

Posted by: | Posted on: July 18, 2021

Lilium albanicum(Zambaku Shqiptar)

Është një nga bimët sub-endemike që gjendet në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë. Habitati i tij është i shtrirë në copëza brenda zonës strikte të këtij parku.

Në parkun kombëtar Shebenik-Jabllanicë ky habitat gjendet në disa sipërfaqe të vogla të evidentuara dhe monitoruara nga specialistët e shoqatës AlbNatyra në bashkëpunim me AdZM Elbasan.

Së shpejti do të publikohen rezultatet e monitorimit të kesaj specie.

Posted by: | Posted on: June 5, 2021

5 Qershori “Dita Botërore e Mjedisit” në Bashkinë Librazhd

Në një bashkëpunim me shkollën 9-vjeçare, Funarës, në njësinë Administrative Orenjë, Albnatyra organizoi një aktivitet në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit” me objektiv pastrimin e disa pikave të ndotura me mbetje urbane (HotSpot). Vitet e fundit në fshatrat e Librazhdit është shfaqur një problem serioz që ka të bëjë me ndotjen dhe mbetjet urbane, e cila vjen nga moskujdesi dhe mungesa e infrastrukturës së mbetjeve. Shumë nga familjet, mbetjet urbane i hedhin në përroin e fshatit apo në ndonjë pyll aty afër duke besuar që i kanë hequr nga pjesa e tyre, mirëpo kjo nuk ka sjellë një zgjidhje afatgjatë për vetë ata por edhe për mjedisin në përgjithësi. Mbetjet urbane sidomos ato të plastikës janë një problem serioz për faktin se ato duhet të paktën mbi 150 vjet të shpërbëhen, po ashtu edhe kanaçet, mbetje të inerteve të ndërtimeve etj. Shoqata AlbNatyra me mbështetjen e Bashkisë Librazhd dhe në kuadër të programit ReLOaD po zbaton projektin “Mjedis i Mbrojtur-Jetë e Shëndetshme” në Njësinë Administrative Orenjë me disa aktivitete të cilat do të ndikojnë në reduktimin e ndotjeve, reduktimin e ndikimeve negative mbi mjedis si prerje pyjesh, vënie zjarresh etj.

Në projekt përveç ndërgjegjësimit të komunitetit po kryhen dhe aktivitete edukuese për të rinjtë dhe nxënësit e shkollave. Gjithashtu shoqata AlbNatyra po pastron 10 pikat më të ndotura me mbetje urbane. Pjesë e rëndësishme e projektit është dhe pyllëzimi me akacie dhe rrap të pjesëve anësore të rrugës me 1850 rrënjë.

Gjithashtu eskpertët po përgatisin një hartim mbi rreziqet natyrore që i kanosen kësaj zone si psh, rrëshqitje,erozion,zjarre,prerje pyjesh, shfrytëzim i burimeve ujore si dhe rreth sëmundjeve që rrezikojnë habitatet e kësaj zone.

Nga një verifikim paraprak rezulton se kjo njësi ka mbi 30 pika të ndotura me mbetje urbane, gjithashtu mbi 5 zona të rrezikuara nga rrëshqitjet masive. Ndërsa prerjet e pyjeve janë të përqëndruara në dy zona (Bishti i dheut Funarës dhe Guri i Muzhaqit Zdrajsh).  

Të gjitha këto të dhëna do të pasqyrohen në një raport të hollësishëm mjedisor nga ekspertët e Shoqatës AlbNatyra.

Posted by: | Posted on: May 25, 2021

Mjedis i pastër -Jetë e shëndetshme

Titulli i projektit “Mjedis i mbrojtur -Jetë e Shëndetshme” është përzgjedhur qëllimisht për faktin se vitet e fundit mjedisi është degraduar dhe ndotur në mënyrën më të keqe të mundshme.

Në njësinë amdinistrative Orenjë, ashtu si në çdo vend tjetër, mbetjet urbane nuk grumbullohen,transportohen apo përpunohen, por ato janë të hedhura kudo nëpër përrenj, rrugë apo kanale. Vitin e fundit, Bashkia Librazhd ka bërë një përpjekje mjaft të mirë duke pajisur qendrën e fshatit Funarës me kosha mbetjesh të cilët janë mjaft të domosdoshme por jo të mjaftueshme.

Komunitetit të zonës në fakt i ka munguar dhe informacioni apo ndërgjegjësimi rreth impaktit negativ që sjellin mbetjet urbane dhe nuk u kushtojnë shumë rëndësi. Mbetjet urbane gjenden në përrenj dhe vende të papërshtatshme madje dhe anës rrugës auto të fshatit, ku përveç ndotjes japin dhe një impakt negativ të peisazhit të bukur të këtij fshati.

Aktivistët e shoqatës AlbNatyra pastruan disa pika përgjatë rrugës auto me qëllim jo vetëm pastrimin e tyre por edhe për të dhënë një mesazh ndërgjegjësues për komunitetin.

Posted by: | Posted on: May 25, 2021

Bashkia Librazhd mbjell drurë pyjorë përgjate rrugës auto të fshatit Funarës

Me nismën e Bashkisë Librazhd dhe në bashkëpunim me shoqatën AlbNatyra u mbollën 1850 drurë pyjorë të llojit akacie dhe rrap përgjatë rrugës auto të fshatit Funarës. Në këtë aktivitet të rëndësishëm mori pjesë Kryetari i Bashkisë Librazhd z. Kastriot Gurra i cili i kushtoi shumë rëndësi mbjelljeve të pemëve. Ai theksoi gjatë aktivitetit që e gjithë shoqëria civile por edhe institucionet duhet të fokusohen me projektet e tyre drejt mbjelljes të sa më shumë pemëve në territorin e Bashkisë, sidomos në tokat e eroduara. Pjesëmarrës në mbjelljen e drurëve pyjorë ishin edhe përfaqësues të drejtorisë së pyjeve, AdZM Elbasan, të Njësisë Administrative Funarës si dhe anëtarë dhe specialistë të shoqatës AlbNatyra. Pyllëzimi i realizuar me kujdes nga specialistët e shoqatës do të ndikojë pozitivisht në tre drejtime: 1.Mbrojtjen e tokës dhe të rrugës nga rrëshqitjet, 2. Rritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara(O2) për sekuestrimin e karbonit dhe 3. Kualifikimin e një peisazhi të bukur përgjatë rrugës auto të fshatit Funarës. Por jo vetëm kaq por lulet e akacieve janë aromatike dhe mjaltëse që shërbejnë për shtimin e bletëve në zonë.
Posted by: | Posted on: May 14, 2021

Mbrojmë mjedisin për të mbrojtur jetën tonë

AlbNatyra në zbatim të projektit “Mjedis i mbrojtur-Jetë e shëndetshme” i cili zbatohet në zbatim të programit ReLOaD dhe që mbështetet nga Bashkia Librazhd, ka filluar aktivitetin për ndërgjegjësimin e komunitetit dhe aktorëve të tjerë në Njësinë Administrative Orenjë. Mjedisi i ndotur dhe në disa raste i keqmenaxhuar ka sjellë shumë fenomene negative natyrore, ku rasti më i keq është ndotja me mbetjet urbane sidomos me plastikën e cila duhet mbi 100 vjet të dekompozohet. Gjithashtu prerja e pyjeve pa kriter, vënia e zjarreve sipërfaqeve pyjore është një fenomen negativ dhe shkatërrimtare për sipërfaqet e gjelbërta të cilat prodhojnë oksigjen për ne. Shpyllëzimet kanë sjellë fenomene të tjera negative siç është rasti i rrëshqitjeve dhe erozione në shumë zona të Nj. Administrative Orenjë. Këto tema u trajtuan në takimin që realizoi shoqata AlbNatyra në fshatin Funarës , ku banorët e ndoqën me interes dhe u angazhuan në diskutime, në dhënien e mendimeve dhe të vetëreflektimit që mund të bëjnë, më shumë në aspektin e mbrotjes së mjedisit. Shoqata AlbNatyra nëpërmjet specialistëve të saj do të bëjë një studim dhe një hartë të rreziqeve natyrore në këtë njësi e cila do ti vijë në ndihmë Bashkisë Librazhd dhe institucioneve të tjera të interesuara. Çdo aktivitet po zhvillohet në bashkëpunim me Bashkinë Librazhd dhe institucionet vartëse, si psh Drejtoria e Pyjeve, Njësia Administrative dhe kryesitë e fshatrave.
Share
Translate »
error: KUJDES! Kopjimi eshte i ndaluar!