Njoftime

Ftese per oferte “Blerje Kosha Mbeturinash”

PROCEDURE TENDERIMI ME NEGOCIM
Objekti :Blerje   Kosha MbeturinashEmri i projektit :  “Mbrotja e lumit Shkumbin nga ndotjet urbane“Projekt i cili zbatohet ne kuader te Programit Rajonal Per Demokracine Vendore ne Ballkanin Perendimore (ReLOaD), Ky project finacohet nga bashkimi Europian dhe zbatohet nga UNDPQëllimi :Blerja e koshave te mbetjeve për 6 shkolla tëcilat do të shërbejnë për depozitimin e mbetjeve, por më e rëndësishme është procesi i edukimit te nxënësve për ndajen në burim të mbetjeve dhe mundësia e riciklimit.
Data e fundit te pranimit të Ofertës :26.02.2019        Ora 16.00
Shoqata Albnatyra kërkon të kryejë këto shërbime furnizimi:

NrEmërtimi i mallitNjësiaSasiaVlera për një njesi me TVSH (ALL)Vlera totale për të gjithë sasinë e kërkuar (ALL)
1Blerje Koshash mbetjeshCopë18

SPECIFIKIME TEKNIKEI.                   Cilësimet e mallit/produktit për prokurim (Kosha Mbetjesh)a.      Koshat për mbetjet që do të blihen do të kenë këto parametra:1.      Përmasat e koshave do tëjenë 90 cm deri 100 cm të lartë dhe 40 cm të gjërë me një peshë të përafërt 100-120 kg2.      Materiali preferohet plastik por edhe metalik që janë rezistues dhe ndaj kushteve klimaterike.3.      Të jenë të mbuluar dhe të ndarë për 6 shkolla nga 3 kosha me mbishkrime Letër, plastik/Qelq dhe metale .4.      Transporti do të mbulohet nga furnuzuesi (subjekti fitues) për cdo shkollë sipas përcaktimeve që do të bëjë në kontratë Shoqata AlbNatyra.
5.      Logot dhe mbishkrimet do të vendosen sipas përcaktimeve në udhëzues të cilat përpara printimit do të miratohen.

I.                   Ofertuesi/operatori duhet të paraqesë këto dokumenta :1.      Licenca e Subjektit  (Ekstrat QKL) ose NIPT2.      Ofertë të subjektit e nënshkruar dhe me vulë. Oferta duhet të përmbaj te gjitha elementet e përshkruar mësipër dhe për secilin duhet të paraqitet cmimi për njësi duke përfshirë edhe TVSH.

II.                Grafiku i furnizimit:Të gjitha produktet/mallrat do të meren të gjitha dhe do të depozitohen pranë zyrës së Shoqatës Albnatyra sipas përcaktimeve në kontratë.Adresat për dorëzimin e Ofertave: ·         Me postë fizike me adresë: Shoqata AlbnatyraGodina e N/prefktures Librazhd kati dytë·         Me email: [email protected]·         Aplikimet dorazi nuk pranohen.

Afati i fundit pranimit të ofertave: data 26.02.2019 ora 16.00

Share
Translate »
error: KUJDES! Kopjimi eshte i ndaluar!