RAPORTO

CFARE JEMI DUKE BERE….?

AlbNatyra ka mbyllur projektin e tretë të mbështetur nga CEPF – Critical Ecosystem Partnership Fund, njëkohësisht dhe projekti i dytë në mbështetjen e biodiversitetit në kullotat alpine të parkut Kombëtar Shebenik.

Projekti u zbatua gjatë  përiudhës dhjetor 2022 – Nentor 2023 duke bashkepunuar me AdZM Elbasan, përgjegjëse për menaxhimin e ketij parku.

Projekti ka arritur sukses të dukshëm në  ruajtjen e biodiversitetit, zhvillimit socio-ekonomik, forcimit institucional dhe edukimit të komunitetit në Parkun Kombëtar të Shebenikut. Në bashkëpunim të ngushtë me AdZM Elbasan, projekti u përqendrua në mënyrë strategjike në përmirësimin e menaxhimit të kullotave alpine, veçanërisht në rajonin e Rrajcës të pa adresuar më parë, që ndodhet në pjesën juglindore të parkut. Këtu, vlen të përmendet prania pylli të vjetër të ahut 300-vjeçar, zonë e mbrojtur nga UNESCO, duke nxjerrë kështu në pah rëndësinë ekologjike të këtij zgjerimi të projektit.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Aktualisht Shoqata AlbNatyra është duke zbatuar projektin “ Forcimi i Grupeve Vendore si një Partner i Rëndësishëm për Mbrojtjen e Biodiversitet në Parkun Shebenik” (Strengthening the Local Groups as an Important Stakeholder for the Protection of Biodiversity of the Shebenik National Park). Projekti mbështetet financiarisht nga BirdLife International nëpërmjet Critical Ecosystem Partnership Found (CEFP) dhe Prespa Ohrid Nature Trust (PONT).
Objektivi kryesor i këtij projekti është: Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet komunitetit lokal dhe RAPA (ADZM) Elbasan duke krijuar një Rrjet/Grup Monitorimi dhe Raportimi. Specifiksh synohet që:Në fund të projektit, krijohet Rrjeti/Grupi i Monitorimit dhe Raportimit për Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë.

Deri në fund të projektit, të paktën 50% e komunitetit lokal që jeton brenda Parkut Kombëtar Shebenik-Jabllanicë kanë fituar njohuri solide për vlerat e zonës dhe nevojën e ruajtjes së këtyre vlerave.Të gjitha aktivitetet e projektit do të zbatohen në bashkëpunim të AdZM Elbasan, stafit të parkut dhe qeverisjes vendore, ku edhe do të realizohen takime të përbashkëta.
Një sërë aktivitetesh do të kryhen lidhur me realizimin e këtyre objektivave të cilat do të publikohen rregullisht në faqen e facebook të AlbNatyra.
Projekti zgjat 8 muaj / nga data 1 nëntor 2021 deri ne 31 qershor 2022.

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Në faqen e AlbNatyrës, rubrika projektet, do të gjeni informacionin mbi këtë projekt dhe objektivat e tij. Në rast se shihni që gjatë zbatimit të këtij projekti ka thyerje të rregullave në mbrojtjen e vlerave të natyrës në këtë rubrikë mund të bëni ankesat e ngritura. Mekanizmi i ankesës përfshin kontaktet më poshtë ku mund të drejtoheni.

Ju bëjmë me dije se:

Ne do t’i ndajmë të gjitha ankesat – dhe një përgjigje të propozuar – me Ekipin Rajonal të Zbatimit dhe Drejtorin e Grantit të CEPF brenda 15 ditëve. Nëse paditësi nuk është i kënaqur pas përgjigjes, ata mund të paraqesin ankesën drejtpërdrejt te Drejtori Ekzekutiv i CEPF në [email protected] ose me postë. Nëse paditësi nuk është i kënaqur me përgjigjen nga Drejtori Ekzekutiv i CEPF, mund të paraqesë ankesën në Bankën Botërore në zyrën lokale të Bankës Botërore.

Të gjitha ankesat do të trajtohen brenda 15 ditëve dhe shpallen në këtë faqe të AlbNatyrës, për çdo pyetje apo informacion na kontaktoni në adresën tonë: [email protected].

Share
Translate »
error: KUJDES! Kopjimi eshte i ndaluar!